Omtale av Tryggferdsel.no

Tryggferdsel.no er et nettkurs for deg som ønsker å ta Båtførerprøven. Kurset foregår i nettleser og skal være tilpasset desktop og nettbrett. Nettbrettversjonen benytter videoer i stedet for flash der hvor det er levende illustrasjoner.

Jeg betalte kr 490 for 3 måneders tilgang til kurset, det fulgte med tilgang til 3 testeksamener.

Kurset inneholdt 8 kapitler og var enkelt å navigere. På hvert kapittel var det en mappe struktur hvor du kunne hoppe til den seksjonen du ønsket å lese på.

Dessverre virker kurset ganske ut-datert på flere måte; Det nevnes blant annet ikke med et ord i kurset om de «Spesielt viktige emnene» hvor man er tillatt maks to feil på båtførerprøven. Dette er vesentlig informasjon.

Fra 1. april 2011 vil man kun benytte Båtførerprøve som krever 80% i totalt resultat, og over 80% i et nytt emne som er kalt 4. Spesielt viktige emner, for å bestå Båtførerprøven

For mer informasjon om disse, se norsktest.no/bfp/

Videre opplevde jeg at enkelte bilde-eksempler var ganske villedende. Illustrasjon til undervannskabel var et kartutsnitt som inneholdt en bru og et luftstrekk i tillegg til undervannskabelen. Hadde vært fordelaktig og valgt illustrasjoner som kun inneholdt det aktuelle symbolet man skulle lære.

I dette eksemplet og flere andre tilfeller måtte jeg oppsøke informasjon andre steder for å finne bedre forklaring. Andre eksempler var ved gule bøyer (eks. badebøyer), det står ikke nevnt at man ikke har lov til å føre motorbåt innenfor disse. Det står kun at man kan kjøre i maks 5 knop innenfor 50 meter av disse.

Kartsymbol for frittliggende grunne er spesifisert som black-red-black (BRB), men det står ikke nevnt at denne også kan være black-white-black (lik som østmerket men med flat topp) i kartet.

Denne informasjonen fant jeg i kurs-eksempelet fra et annet online kurs, Livredd.no. I dette kurset ser det ut til å være mye mer utfyllende informasjon samt bedre illustrasjoner.

Ved to tilfeller gav jeg tilbakemelding til tryggferdsel.no om mangler i kurset, i skrivende stund har jeg ikke fått svar på mine henvendelser.

Første gang jeg forsøkte meg på båtførerprøven fikk jeg 84% riktig men strøk pga. at jeg hadde 3 feil bland de såkalte «Spesielt viktige emner». Dette var da første gang jeg hørte om disse. På andre forsøk hadde jeg 100% rett på de spesielt viktige emnene, jeg hadde da oppsøkt utfyllende informasjon andre steder.

På bakgrunn av dette kan jeg desverre ikke anbefale Tryggferdsel.no før de fornyer kursmatrialet. Selve løsningen kunne også vært utviklet bedre med bruk av HTML5 og CSS3 for å få et responsivt design som tilpasser seg skjermstørrelse.