Lade elbil fra stikkontakt

Hvis du fast lader elbilen din fra en stikkontakt er det mest sannsynlig ikke lovlig og kan medføre avkorting på forsikringspremien ved en eventuell brann eller skade. Når du får deg elbil og starter å lade elbilen hjemme oppstår det en bruksendring, du starter altså å trekke 2,3 kW eller mer kontinuerlig i perioder på 8-20 timer fra stikkontakten i garasjen.

Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk»
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Når er det ulovlig?

Bruksending oppstår når du får deg elbil og lader denne hjemme. Følgende scenarioer vil være ulovlig:

  • Du lader elbil fra stikkontakt som er på delt kurs med andre forbrukere (lys i tak, garasjeport, andre stikkontakter osv)
  • Du lader elbil fra stikkontakt som er på dedikert kurs men som ikke har jordfeilbryter type B (se avsnitt om unntak)
  • Du lader elbil fra stikkontakt som er på dedikert kurs med jordfeilbryter type B men som er sikret med 16A (se unntak)

Lovlig bruk av stikkontakt til lading

For at fast lading av elbil via stikkontakt skal være lovlig må følgende krav være oppfylt

  • Maks 10A sikring
  • Jordfeilbryter type B
  • Overspenningsvern i installasjonen
  • Ingen andre forbrukere på kursen (dedikert kurs)
  • Oppheng for «ladekladd» for å minske slitasjen på stikkontakten

Unntaket

Unntaket er hvis det er en dedikert kurs med jordfeilbryter type B og sikret med maks 10A eller en dedikert kurs som er etablert før 2016 (gjeldende regelverk). Likevel er det DSB sin klare anbefaling å minimum oppgradere å få jordfeilbryter type b på kursen og aller helst montere en mode 3 vegglader.

Hva bør du gjøre?

Når du først skal må oppgradere, det vil si etablere en dedikert kurs for lading av elbil med de kravene som er satt til dette, kan du like gjerne gå for en grovere løsning med en gang. Gjerne 32A. Merkostnaden for dette skal ikke være veldig mye. I samme slengen burde du montere en mode 3 ladestasjon, det vil gi deg raskere lading med mindre sjanse for varmgang. Schuko stikkontakt er ikke laget for denne typen bruk -og det er DSB sin klare anbefaling å unngå å benytte den vanlige stikkontakten til lading av elbil.

Så mye koster det

Alternativ 1: Mode 3 vegglader

Ny 32A kurs i skap
Jordfeilbryter type B
10m kabel
Dokumentasjon

ca kr 10 000
+
Tesla Wall Connector: kr 5100,-

Estimert: kr 15 100,-

Alternativ 2: Mode 2 lading (stikkontakt)

Ny 10A kurs i skap
Jordfeilbryter type B
10m kabel
Stikkontakt
Dokumentasjon

Estimert: kr 8000

Kilde: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet#bruk-av-eksisterende-kontakter